EXPO-RUSSIA IRAN 2024
وهمایش تجاری تهران
نمایشگاه بین المللی صنعتی
«اکسپو-روسیه ایران۲۰۲۴»
مهرماه ۳۰-۲ آبان ماه ۱۴۰۳ هجری شمسی

EXPO-RUSSIA IRAN 2024

این یک بستر تجاری موثر برای تماس مستقیم تولیدکنندگان و صادرکنندگان با شرکای بالقوه در غرب آسیا و خلیج فارس است.

این نمایشگاه قصد دارد آثار و محصولات تولیدی مناطق صنعتی و پارک های فناوری، پروژه های سرمایه گذاری مناطق روسیه و همچنین محصولات نوآورانه و با فناوری پیشرفته در صنایع مختلف را به طور گسترده ارائه دهد.

و تحت حمایت
این رویداد با پشتیبانی
همایش تجاری

مهرماه ۳۰-۲آبان ماه ۱۴۰۳ هجری شمسی

2024 نمایشگاه های

برگزارکننده

IROST
Iranian Research Organization
for Science and Technology
!در خبرنامه ما مشترک شوید و اولین کسی باشید که از اخبار مطلع می شوید