CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP LIÊN VÙNG NGA VIỆT
Ngày 6 – 8 tháng 12 năm 2023
Ngày 6 tháng 12
10:00 – 11:30

Lễ khai mạc chính thức triển lãm “EXPO-VIỆT NAM 2023” và diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nga lần thứ 5.
Quan chức và khách mời thăm triển lãm
I.C.E
Ngày 7 tháng 12
17:30 – 18:00

Ký kết các biên bản ghi nhớ và các hợp đồng, thỏa thuận.
I.C.E
Ngày 8 tháng 12
I.C.E
16:00 - 17:00


Ký kết các biên bản, hợp đồng và thoả thuận.
Trao chứng chỉ
I.C.E
NGÀY GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC
Ngày 7 tháng 12